Samfundet för Svensk-Eritreanska Muslimer

OM SSEM

OM OSS

HISTORIA

1987 grundades Eritreanska islamiska ideella föreningen i Stockholm. Målsättningen var bevara religion och identitet för svensk-eritreanska muslimer. Idén till grundandet föddes då ett dödsfall hade skett och man saknade en lokal för att hålla minnesstunden något år tidigare.

 

De påföljande åren drev föreningen på för att bilda ett rikstäckande förbund och bilda lokalföreningar i flera orter.

 

1997 hade organisationen flera lokalföreningar landet över med egna församlingslokaler. Lokalföreningar fanns utöver i Stockholm även i Sundsvall, Göteborg och Uppsala.

 

2009 tog årsmötet beslut om att ta steg för att bli ett trossamfund för svensk-eritreanska muslimer landet över. Det för att organisationen dels hunnit bli 22 år gammalt, dels för att nya utmaningar infunnits som ställer krav på såväl förnyelse som utveckling. Trots beslutet från medlemmarna på årsmötet dröjde det till 2016 innan konkreta steg kunde tas för att förverkliga årsmötets beslut.

 

På årsmötet 2018 togs de första stegen att ansöka om att bli ett trossamfund och anta den nya visionen ”Vision 2040 – Att bli den mest framgångsrika eritreanska diasporan i världen”.

 

Behovet av organisering för att möte de behov som finns är således stort inte minst efter den senaste flyktingvågen där flera tusen nya svensk-eritreaner kommit till Sverige.

 

Generellt sätt har svensk-eritreanska muslimer väldigt goda sociala kontakter över hela landet och det sker årligen flera större arrangemang som samlar flera hundra deltagare från flera olika städer och orter. Den starka sammanhållningen och utbytet har bistått svensk-eritreanska muslimer i frågor kring integration, identitet, utbildning mm.      

 

Samfundets förnyelsearbete är således en naturlig förädlingsprocess, inte minst för de yngre generationerna som antingen är födda eller uppvuxna i Sverige.

Vilka är vi

Samfundet för svensk-eritreanska muslimer är ett religiöst trossamfund, ideell muslimsk civilsamhällesorganisation som vilar på demokratisk grund och utgår ifrån de islamiska urkunderna Koranen och profeten Muhammad ﷺ (Guds frid och välsignelser vare över honom), tradition (Sunnah).

Samfundets strävan för en god samhällsutveckling förutsätter ett samarbete och kontakt med människor från alla delar av samhället. Samfundet strävar efter att vara en aktiv och relevant organisation för sina medlemmar. Organisationen grundades 1990.

Vision

Att vara den mest framgångsrika eritreanska diasporan i världen.

Mission

Att vara ett trossamfund för svensk-eritreanska muslimer i sin tro, utbildning och samhällsengagemang

Kärnvärden

  • Mångfald
  • Öppenhet
  • Tro Ansvar

VERKSAMHET

Vision 2040

”Ursäkta, men vet du vilken väg jag ska ta?” frågade Alice.

”Det beror på vart du ska”, svarade katten.

”Det vet jag inte …”, sa Alice.

”Men då kan det väl kvitta?”

                                                Lewis Carroll, Alice i underlandet, 1872

 

Dialogen mellan Alice och katten från boken Alice i underlandet bär med sig ett viktigt budskap om vikten av att veta vart en ska.

 

Samfundsstyrelsen har arbetat gediget med att ta fram ett ramverk och metodbeskrivning för hur arbetet med att utveckla organisationen ska gå till. Styrdokumentet heter ”Metod för strategisk planering”

 

Visionsplanen är uppdelat i etapper på följande vis;

 

Etapp 1

Etapp 2

Etapp 3

Etapp 4

År 2020–2025

År 2025–2030

År 2030–2035

År 2035–2040

 

Samfundsstyrelsens har skapat ett strategiutskott som arbetar med att planera och följa upp arbetet med visionsplanen.

 

Visionsplanen ligger sedan till grund för de gemensamma mål som hela organisationen behöver arbeta med där lokalföreningarna primärt har till uppdrag att arbeta operativt och verkställande.

Verksamhetsområden

Samfundet för svensk-eritreanska muslimer arbetar med tre centrala verksamhetsområden, Trossamfund, organisering och utbildning.

Verksamhetsområde trossamfund

Inom verksamhetsområdet Trossamfund, arbetar vi med följande fält, Begravning, vigsel, gudstjänster och religiös rådgivning. 

 

Verksamhetsområde organisering

Ett annat led i vårt arbete är att bidra till att skapa förutsättningar för utveckling och engagemang för såväl våra medlemmar men också för alla andra som vill vara med. Vi vill vara skapare av förutsättningar och möjligheter genom att skapa nätverk och initiera goda projekt i linje med vårt arbete och vår vision.

Vi samarbetar här med barn- och ungdomsorganisationer, kvinnoorganisationer, kulturorganisationer, utbildningsorganisationer mm.

Inom verksamhetsområdet organisering har samfundsstyrelsen identifierat följande områden.

 

Verksamhetsområde utbildning

Inom verksamhetsområdet utbildning strävar vi efter både att utveckla våra medlemmar i religiös- och världslig kunskap.  

Vill du veta mer om detta ta kontakt med oss via formuläret här på hemsidan

ORGANISATION

SAMFUNDSSTYRELSEN

Samfundsordförande

Osman Ibrahim Adem

osman.adem@svenskeritrean.se

Samfundssekreterare

Alnuman Sulieman Khalifa Ibrahim alnuman.ibrahim@svenskeritrean.se

Samfundskassör

Nasser Nuru Mahmud

Nasser.nuru@svenskeritrean.se

Samfundsledamot

Hassen Shokai

Hassen.shokai@svenskeritrean.se

Samfundsledamot

Walid Ata Khiyar

Walid.ata.khiyar@svenskeritrean.se

E-post till hela samfundsstyrelsen

samfundsstyrelsen@svenskeritrean.se

 

LOKALFÖRENINGAR