Samfundet för Svensk-Eritreanska Muslimer

Frågor och Svar

Medlemsavgiften är en säker inkomstkälla för organisationen

Den som vill ansluta sig till medlemsavgiften kan antingen fylla i medlemsformuläret hemsidan och signera med BankID eller också kan du skriva ut blanketten från hemsidan, fylla i blanketten och posta den till adressen som står på blanketten.

Du fyller i mitt medgivande 1 gång och sedan gäller det tillsvidare.

Ja, det är möjligt att betala medlemsavgift till hur många samfund man vill. Den som inte vill betala dubbel medlemsavgift måste själv begära utträde ur det aktuella samfundet annars kommer det att dras dubbel medlemsavgift.

Den som vill byta från ett annat Samfund till oss måste begära utträde ur Samfundet som idag drar medlemsavgift genom att säga upp sig skriftligt till de samfundet.

Tänk på att din uppsägning behöver vara dem tillhanda innan 31/10 respektive år.