Samfundet för Svensk-Eritreanska Muslimer

AKTIVITETER

De fem dagliga bönerna & fredagsbön

En central del av vår verksamhet är Gudstjänster. Våra församlingslokaler är öppna för de fem dagliga bönerna samt på fredagar för fredagsbönen.

 

Ramadan 

Under fastemånaden ramadan är församlingslokalen öppen även på kvällarna för Tarawihbön.

 

Helgskola för barn

Vi erbjuder helgskola för barn mellan 6–12 år. För mer information ta kontakt med respektive lokalförening.

 

Högtiderna Eid-Alfitr och Eid-Adha 

På högtidsdagen håller vi gemensam Eidbön. Då utrymmet är begränsat i våra församlingslokaler brukar vi hålla Eid-bönen i närliggande idrottsplatser antingen utomhus om vädret tillåter eller inomhus om Högtiden infaller på vinterhalvåret.

Vi annonserar alltid ut information om plats, tid och datum. 

 

Eid Firande

På högtiderna Eid-Aladha och Eid-Alfitr anordnar lokalföreningarna eidfirande för hela familjen. Håll utskick på kalendern.